Výpočet stability svahu podle Petersona
Tvar svahu
Souřadnice jednotlivých lomových bodů svahu v metrech
č.bodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
x -2,00 0,00 8,20 10,70 10,70 11,50 12,00 12,50 20,00
z 2,00 2,00 8,20 8,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20
Geologické poměry
č. Hornina g [kg/m3] c [kPa] f [deg] báze
1 navážky 1800 7 18,00 10,00
2 deluviální sedimenty 2000 16 20,00 8,20
3 rozložené břidlice 2000 25 23,00 6,00
4 zvětralé břidlice 2200 35 27,00 2,00
5 navetrala bridlice 2450 50 27,00 0,00
6 0,00
7         0,00
  Hladina podzemní vody  0,00
Definování smykové plochy Zatížení svahu
Střed válocové plochy
Xr 0   1 2 3 4 5
Zr 20 x1 [m] 11,00  
Bod na valcové ploše (začátek) x2 [m] 20,00  
Xo 0 q [kN/m2] 10,00        
Poloměr válcové plochy 18,00
Stupeň bezpečnosti 1,27 Normou požadovaný stupeň bezpečnosti je 1,25 (ČSN 73 0033)
Průsečíky válcové plochy s plochami svahu
Pořadové číslo části svahu 1 2 3 4 5 6 7 8
Část svahu definovaná body: 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
a 1,00 1,57 1,00 ne 1,00 1,00 1,00 1,00
b 0,00 -27,22 0,00 ne 0,00 0,00 0,00 0,00
c 0,00 0,00 -184,76 ne -290,36 -290,36 -290,36 -290,36
D 0,00 740,90 739,04 ne 1161,44 1161,44 1161,44 1161,44
X1 0,00 ne ne ne ne ne ne ne
Z1 2,00 ne ne ne ne ne ne ne
X2 0,00 17,32 13,59 10,70 17,04 17,04 17,04 17,04
Z2 2,00 15,09 8,20 -0,94 14,20 14,20 14,20 14,20
Skutečné průsečíky se svahem
X1 0,00 Počet dílků 20
Z1 2,00 Šířka dílku 0,85
X2 17,04
Z2 14,20
Posouzení stability
č.dílku x zo z cos a sin a W Q Uv tg f c*l akce reakce
  m m m     kN kN kN   kN kN kN
1 0,43 2,32 2,01 1,000 0,024 5,94 0,00 0,00 0,510 29,83 0,14 32,86
2 1,28 2,97 2,05 0,997 0,071 17,26 0,00 0,00 0,510 29,90 1,23 38,67
3 2,13 3,61 2,13 0,993 0,118 27,82 0,00 0,00 0,510 30,03 3,29 44,10
4 2,98 4,25 2,25 0,986 0,166 37,60 0,00 0,00 0,510 30,24 6,23 49,13
5 3,83 4,90 2,41 0,977 0,213 46,59 0,00 0,00 0,510 30,52 9,92 53,72
6 4,69 5,54 2,62 0,966 0,260 54,78 0,00 0,00 0,510 30,88 14,26 57,83
7 5,54 6,19 2,87 0,951 0,308 61,80 0,00 0,00 0,510 22,39 19,01 52,35
8 6,39 6,83 3,17 0,935 0,355 67,17 0,00 0,00 0,510 22,78 23,84 54,78
9 7,24 7,48 3,52 0,915 0,402 71,61 0,00 0,00 0,510 23,27 28,81 56,67
10 8,09 8,12 3,92 0,893 0,450 75,06 0,00 0,00 0,510 23,85 33,75 58,01
11 8,95 8,20 4,38 0,868 0,497 67,84 0,00 0,00 0,510 24,55 33,72 54,54
12 9,80 8,20 4,90 0,839 0,544 58,10 0,00 0,00 0,510 25,39 31,63 50,22
13 10,65 8,20 5,49 0,806 0,592 47,07 0,76 0,00 0,510 26,42 28,30 46,07
14 11,50 14,20 6,15 0,769 0,639 129,94 8,52 0,00 0,424 7,75 88,48 52,96
15 12,35 14,20 6,91 0,727 0,686 117,08 8,52 0,00 0,424 8,20 86,21 46,98
16 13,21 14,20 7,77 0,680 0,734 102,43 8,52 0,00 0,424 8,78 81,40 40,78
17 14,06 14,20 8,76 0,625 0,781 85,57 8,52 0,00 0,364 9,55 73,48 30,94
18 14,91 14,20 9,92 0,560 0,828 65,85 8,52 0,00 0,364 10,65 61,60 25,81
19 15,76 14,20 11,31 0,483 0,876 44,36 8,52 0,00 0,325 12,35 46,31 20,65
20 16,61 14,20 13,07 0,385 0,923 17,28 8,52 0,00 0,325 15,50 23,81 18,72
celkem                     695,42 885,78