POSOUZENÍ OPĚRNÉ ZDI
Geologické poměry
č. Hornina g  c  φ Poisson
  [kg/m3] [kPa] [deg] n
1 Zemina za stěnou 1900 0 30,00 0,30
2 Zemina před stěnou 1900 0 30,00 0,30
Poměr úhlu tření horniny o ostění φ-aktivní tlak 0,67
Poměr úhlu tření horniny o ostění k φ -pasivní tlak 0,33
Sklon terénu za stěnou   β1 [deg] 0,00
Sklon terénu před stěnou β2  [deg] 0,00
Zatížení terénu [kN/m2] 0,00
Vodorovné zatížení [kN/m2] 0,00
Objemová hmotnost materiálu stěny [kg/m3] 2500,00
Hloubka založení  [m] 1,50
Výška v líci stěny  [m] 3,10
Rozdíl nivelet  [m] 3,10
Úhel ζa   [deg] 60,00 koeficient přízniv. 1,10
Úhel α3  [deg] 30,00 koeficient nepřízniv. 0,90
Zadání kót  [m]                  
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11
3,00 0,60 2,50 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00
                     
K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22
4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 1,50 0,00 3,10
0
Souřadnice vrcholů [m]                
vrchol 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
x 0,00 3,00 3,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20
y 0,00 0,00 0,60 0,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60
                     
vrchol 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
x 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 0,50 0,20
y 4,60 4,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 4,60 1,50
bod t' t úhel α1 α2 Vodorovné zatížení
x 0,69 0,69 deg 0,00 0,00 výslednice yt
y 4,60 4,60 0 4,6
Dílčí plochy a jejich těžiště            
č. plchy 1 2 3 4 5 6 7 Celkem
Pl. m2 1,80 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 3,00
xt 1,50 0,20 0,50 0,35 0,20 0,50 0,20 1,04
yt 0,30 0,60 2,30 2,60 2,60 4,60 4,60 1,22
Plocha zatěžujícího klínu zeminy              
Oblast A B C D celkem
xa/xb 0,50 0,69 0,50 0,69 0,50 0,69 0,69 0,69  
ya/yb 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60  
Pl. m2 5,38 0,00 0,00 0,00 5,38
xt 1,16 0,50 0,50 0,69 1,16
yt 2,03 4,60 4,60 4,60 2,03
Zemní tlak                    
Část stěny Hloubka Svislé zatížení Koef. bočního tlaku Pořadnice zatížení Výslednice zem. tlaku Poloha výslednice
horní dolní horní dolní horní dolní vodorovná svislá x y
  m kN/m2 kN/m2 kN m
K11 -3,10 -3,10 0,00 0,00 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00
K12 -3,10 0,90 0,00 15,39 2,24 0,00 34,55 -15,32 -2,67 0,20 0,90
K14 0,90 0,90 15,39 15,39 2,24 34,55 34,55 0,00 0,00 0,20 0,60
K18 0,90 0,90 15,39 15,39 2,24 34,55 34,55 0,00 0,00 0,20 0,60
K2' 0,90 1,50 15,39 25,65 2,24 34,55 57,58 -27,23 -4,75 0,00 0,28
celkem               -42,54 -7,43 0,07 0,50
K9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00
K7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00
K4 0,00 4,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00
K2 4,00 4,60 83,60 96,14 0,30 24,85 28,58 15,05 5,51 3,00 0,29
T 0,00 4,00 0,00 83,60 0,52 0,00 43,44 50,16 86,89 2,33 1,93
celkem               65,22 92,40 2,37 1,55
Výslednice svislého zatížení kN 152,09 Excentricita v základové spáře m 0,64 Vyhoví
Tření v základové spáře kN -55,66 Napětí v základové spáře kPa 87,95
Výslednice aktivních tlaků kN 65,22 Moment v patě stěny kNm 5,37
Výslednice pasivních tlaků kN -98,20 Stupeň bezpečnosti proti posunu - 1,51 Vyhoví
Moment v základové spáře kNm 96,63 Stupeň bezpečnosti proti otočení - 2,35